Log on Back to Life Projesinin İkinci Çoğaltıcı Faaliyeti İstanbul’da Gerçekleştirildi

29.08.19

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla desteklenen ve İstanbul Valiliği tarafından yürütülmekte olan 2017-1-TR01-KA201-046632 numaralı ve “Log On Back To Life”  (Hayata Bağlan) isimli projenin “İnternetten Çık ve Gerçek Hayata Dön” adlı ikinci çoğaltıcı etkinliği 29 Ağustos 2019’da gerçekleşti. Etkinliğe farklı okullardan birçok öğretmen ve yönetici katıldı.

Ortak ülkelerdeki lise öğrencileri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla uygulanan İnternet Bağımlılığı Anketi ve İlgili Karşılaştırmalı Rapor, Eğitim Modülleri ve Referans El Kitabı, Farkındalık Materyalleri ve Öğrenme ve Farkındalık Platformu tanıtıldı.

İnternet bağımlılığının etkileri hakkında bilinç oluşturmak amacıyla görsel-işitsel, kitapçıklar, kitap ayraçları, kartpostallar, vb. çeşitli materyallerin ve proje ürünlerinin yer aldığı proje farkındalık kutuları tanıtıldı ve okullara gönderimi hakkında bilgilendirme yapıldı.

 

parasal çözümler