DIGCONSUM Projesi Web Sitesi Yayınlandı

31.07.19

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İş Birliği başlığı altında hazırlanan 2018-1-ES01-KA204-050217 sözleşme numaralı Dijital Olarak Yetkin Kullanıcılar İçin Eğitim İçeriğinin Geliştirilmesi (DIGConsum-Training Path and OERs for Digitally Competent Consumers) adlı projenin başvuran kurumu İspanya’dan Disputacion Foral de Alava’dır. Proje İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiş olup 01.09.2018-31.08.2020 tarihleri arasında yürütülecektir. Projenin ortaklık yapısında Unione Nazionale Consumatori Umbria (İtalya), European Conferadarations for Young Enterpreneurs (Belçika), Disputacion Foral de Alava ve Media Creativa 2000 (İspanya), Social Cooperative Enterprise Drosostalita (Yunanistan) ve İstanbul Valiliği (Türkiye) olmak üzere yedi kurum bulunmaktadır.

Projede dijital tüketicilerin yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla Avrupa Komisyonunun yayınladığı DIGCOMP raporunda belirtilmiş olan beceriler esas alınarak eğitim içeriği geliştirilmektedir.

Projenin yaygınlaştırma araçlarından biri olan web sitesi yayınlandı.

Daha fazla bilgi için www.digconsum.eu

parasal çözümler