Log on Back to Life Projesinin Beşinci Uluslararası Toplantısı İzmir’de Gerçekleştirildi

22.07.19

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı hibe desteği ile İstanbul Valiliği tarafından yürütülmekte olan 2017-1-TR01-KA201-046632 numaralı ve “Log On BackTo Life” (Hayata Bağlan)  isimli projenin beşinci uluslararası proje toplantısı 18 – 19 Temmuz 2019 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Developmental Centre of Thessaly (Yunanistan), Inspectorarul Scolar Judetean Lası (Romanya), Universita Dedli Studidi Milano (İtalya), DİPNOT Derneği,  İzmir Yaşar Üniversitesi, İstanbul Valiliğinden proje sorumları ve dış değerlendirme uzmanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, proje çıktıları sunulup ürün kalitesinin artırılması için gerekli adımlar belirlendi. Proje yaygınlaştırma ve çoğaltıcı faaliyetleri paylaşıldı. Proje sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan kurumsal planlamalar sunuldu.

Proje uygulama süreci 31.08.2019 tarihinde sona erecek olup proje ve ortak kurumlar hakkında detaylı bilgiye, lise öğrencileri arasında problemli internet kullanım düzeyine dair araştırma raporu, lise öğretmenlerine yönelik eğitim içeriği, öğrenci ve velilere yönelik farkındalık materyalleri, öğrenvi-veli ve öğretmenlere yönelik öğrenme ve farkındalık platformu (www.lms.logonback2life.eu ) problemli internet kullanımının teşhisi ve önlenmesi amacıyla katılımcı metodoloji ve el kitabı olmak üzere tüm proje fikri çıktılarına www.logonback2life.eu adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

parasal çözümler