PEERCARE Projesinin İkinci Ulusötesi Toplantısı İtalya’da Gerçekleştirildi

17.06.19

Profesyonel Olmayan Hasta Bakıcılar için Akran Öğrenme ile Duygusal Zeka Gelişimi (PeerCare – Peer learning on Emotional Intelligence for Informal Caregivers) projesinin ikinci ulusötesi toplantısı 13 Haziran 2019 tarihinde İtalya’nın Perugia şehrinde gerçekleştirildi.

Projenin İspanya Ulusal Ajansına başvurusu PREDİF-IB tarafından Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği başlığı altında gerçekleştirildi. Projenin ortaklık yapısında PREDİF (İspanya), Media Creativa (İspanya), H-Foundation (Romanya), COAT Onius (İtalya), Virtual Campus (Portekiz) ve İstanbul Valiliği (Türkiye) olmak üzere altı kurum bulunmaktadır.

Profesyonel olmayan ve engelli bakımı ile ilgilenen bireylerin duygusal zeka becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan proje 01.10.2018-30.09.2020 tarihleri arasında yürütülecektir.

parasal çözümler