Şehir Eşleştirme Konusunda Kapasite Geliştirme Eğitimi

21.05.19

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 6 Nisan 2018 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse etmiş olduğu projenin amacı, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde yerel düzeyin idari kapasitesini güçlendirerek, bu süreçte Türkiye’deki ve AB’ye üye ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak kalıcı köprüler kurmaktır. Projeye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme İnternet sitesinden erişilebilir.

Proje faaliyetleri arasında yerel yönetimlerin şehir eşleştirme alanında bilgi düzeyinin kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla arttırılması da bulunmaktadır. Bu kapsamda Şehir Eşleştirme konulu üç kapasite geliştirme eğitimi düzenlenecektir. 4 gün sürmesi planlanan söz konusu eğitim 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmesi öngörülmektedir. Eğitimde değinilecek konulara ve örnek sunumlara ilişkin bilgiye http://www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme/Yayınlar.aspx adresinden erişilebilmektedir.

Eğitimler; Valilik, Kaymakamlık, Belediye, İl Özel İdaresi ve yerel yönetim birliklerinde görevli katılımcıların başvurusuna açık olacaktır. İstanbul dışından eğitimlere katılacak personelin şehirler arası ulaşım giderleri (uçak, tren veya otobüs bilet ücretleri) ve eğitim süresince konaklama masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Toplam katılımcı sayısı 50 ile sınırlıdır. Başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde tüm talepler değerlendirilecek ve proje bütçe olanakları çerçevesinde katılımcılara dair nihai karar verilecektir. Nihai katılımcıların belirlenmesinden sonra kişilere bilgi verilecektir.

Son Başvuru tarihi: 3 Haziran 2019’dur.

Başvuru süreci tamamlandığında tüm katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.

Başvuru Linki için Tıklayınız
Saygılarımızla,

Avrupa Birliği Başkanlığı
İletişim ve bilgi için: twin@towntwinning.org

parasal çözümler