Level Up Projesinin İkinci Toplantısı Portekiz’in Lizbon Kentinde Gerçekleştirildi

02.04.19

Mavi Yakalı Yetişkinlerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi “Level Up – Digital Skills for Adults with Blue-Collar Occupations”  adlı proje, Erasmus+ Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi programı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilmektedir.

Projeyle düşük becerili mavi yakalı yetişkinlerin dijital beceri eksikliklerinin tespit edilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. İstanbul Valiliğinin ortağı olduğu projede; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ISQ (Portekiz), EGINA (İtalya), IED (Yunanistan) ve BTF (İngiltere) projenin ortakları arasındadır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan projenin ikinci ulusötesi toplantısı 27-28 Mart 2019 tarihinde, ISQ kurumunun ev sahipliğinde Portekiz’in Lizbon kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıda projenin birinci fikri çıktısı ortaklara paylaşılarak ikinci fikri çıktı olan ihtiyaç analizi raporunun planlaması gerçekleştirildi.

 

parasal çözümler