Yarının Liderleri Gençlerle Spor Alanında Politika Reformları Projesi Ulusal Zirve Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

01.03.19

Yarının Liderleri Gençlerle Spor Alanında Politika Reformları Projesi, Erasmus+ KA3 Gençler ve Politika Yapıcılar Arasındaki Yapılandırılmış Diyalog Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2018-1-TR01-KA347-057549 sözleşme numaralı proje Genç Girişim Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin koordinatörlüğünde; İstanbul Valiliği, Hacettepe Üniversitesi, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ordu Gençlik Merkezi ortaklığında 04.10.2018 ve 30.04.2019 tarihleri arasında yürütülecektir.

Projenin amacı; ulusal spor politika önerileri oluşturulmasını sağlamak adına politika yapıcıların, uzmanların ve gençlerin bir araya gelerek tartışabilecekleri, çözüm üretebilecekleri bir bölge toplantısı ve bir ulusal toplantı düzenleyerek sporla ilgili gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında ülkemizdeki spor politikalarının geliştirilmesi ve bu politikalara katkı sağlanması için politik düzeyde ve sivil toplum düzeyinde neler yapılabileceğini konuşmak ve tartışmak üzere 81 ilden toplam 85 gencin katıldığı bölgesel toplantı düzenlendi. Bu toplantıda başarı gösteren 31 genç seçilerek 21-24 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Ulusal Zirve toplantısına davet edildi. Gerçekleştirilen zirvede atölye çalışmaları yapıldı ve bölgesel toplantıda ifade edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu. Bu çözüm önerileri 23 Şubat 2019’da Gençlik ve Spor Bakanlığına düzenlenen bir ziyaret ile politika yapıcılara sunuldu.  Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Murat KOCAKAYA ve Doç. Dr. Veli Ozan ÇAKIR, Judo Federasyonu Başkanı Sezer HUYSUZ, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit KABAKÇI’nın katılım sağladığı oturumlarda gençler tarafından çözüm öneri dile getirildi.

 

parasal çözümler