Yarının Liderleri Gençlerle Spor Alanında Politika Reformları Projesi Bölge Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

01.03.19

Yarının Liderleri Gençlerle Spor Alanında Politika Reformları Projesi, Erasmus+ KA3 Gençler ve Politika Yapıcılar Arasındaki Yapılandırılmış Diyalog Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2018-1-TR01-KA347-057549 sözleşme numaralı proje Genç Girişim Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin koordinatörlüğünde; İstanbul Valiliği, Hacettepe Üniversitesi, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ordu Gençlik Merkezi ortaklığında 04.10.2018 ve 30.04.2019 tarihleri arasında yürütülecektir.

Projenin amacı; ulusal spor politika önerileri oluşturulmasını sağlamak adına politika yapıcıların, uzmanların ve gençlerin bir araya gelerek tartışabilecekleri, çözüm üretebilecekleri bir bölge toplantısı ve bir ulusal toplantı düzenleyerek sporla ilgili gençlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Proje kapsamında ülkemizdeki spor politikalarının geliştirilmesi ve bu politikalara katkı sağlanması için politik düzeyde ve sivil toplum düzeyinde neler yapılabileceğini konuşmak ve tartışmak üzere 81 ilden toplam 85 gencin katıldığı bölgesel toplantı düzenlendi. Toplantı koordinatör kurumun ev sahipliğinde Ankara’da 01-03 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 3 gün süren toplantı da gençleri bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve tartışmalar gerçekleştirildi.

parasal çözümler