Welcome Proje Yaygınlaştırma ve Değerlendirme Faaliyetleri Gerçekleştirildi

28.12.18

İstanbul Valiliği tarafından yürütülmekte olan 580326-EPP-12-016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN sözleşme numaralı WELCOME (Workplace Enriched Language Course for Migrant Education – Göçmen Eğitiminde İşyeri ile Zenginleştirilmiş Dil Kursu) projesi Erasmus+ Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek Programı kapsamında Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından desteklenmektedir. Almanya’nın Hessen Bölgesinden Sosyal Hizmetler ve Uyum Bakanlığının koordinatörlüğünde Avusturya ve Yunanistan ile birlikte toplamda 4 farklı ülkenin iş birliği ile 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren faaliyetleri gerçekleştirilmekte olan WELCOME projesi 30 Aralık 2018 tarihinde tamamlanacaktır.

İnşaat sektöründe çalışan göçmenlerin mesleki yetkinliklerinin artırılması yoluyla toplumsal uyumlarının desteklenmesi amacıyla işyeri ile bütünleşmiş dil eğitimi uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlayan WELCOME projesi kapsamında, mesleki eğitim öğretim sağlayıcılarına ve işletmelere veri ve tavsiye sunan ve WELCOME Paketi adı altında bir araya getirilen WELCOME Metodoloji Rehberi ve WELCOME ECVET Müfredat Tavsiyeleri Ürünleri oluşturuldu. Ayrıca, politika yapıcılara ve karar alıcılara hitap eden WELCOME Politika Tavsiyeleri geliştirildi.

İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından 27 Aralık 2018 Perşembe günü İstanbul’da bir hotelde düzenlenen 3 farklı oturumda gerçekleştirilen WELCOME proje etkinlikleri çerçevesinde; İstanbul ili genelinde çeşitli kamu kuruluşlarından, üniversitelerin Türkçe Eğitim Merkezlerinden, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla proje tanıtım faaliyeti, proje çalıştayı ve kulis çalışması gerçekleştirildi.

Etkinlikler süresince Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek programı hakkında bilgilendirme ve açık çağrılarının duyurusu yapıldı. WELCOME proje ürünlerinin tanıtımı yapılarak ürünlerin yaygınlaştırılmasına ve hedef kitlelere ulaşımının sağlanması ile değerlendirilmesine katkı sunmak amacıyla katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

 

 

parasal çözümler