WELCOME Projesi Kapsamında UNHCR İstanbul Temsilcilerinin Katılımıyla Kulis Çalışmaları Gerçekleştirildi

21.11.18

Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından desteklenmekte ve yerelde İstanbul Valiliği tarafından yürütülmekte olan 580326-EPP-12-016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN numaralı WELCOME (Workplace Enriched Language Course for Migrant Education – Göçmen Eğitiminde İşyeri ile Zenginleştirilmiş Dil Kursu) isimli proje kapsamında 20 Kasım 2018 Salı günü İstanbul Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosunda toplantı gerçekleştirildi.

UNHCR İstanbul temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda “WELCOME Metodoloji Rehberi”  ve “WELCOME ECVET Müfredat Tavsiyeleri” ürünlerinden oluşan “WELCOME PAKETİ” tanıtıldı. İlgili ürünlerin kullanımını desteklemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcılarla görüş ve öneriler paylaşıldı.

 

parasal çözümler