Worth Projesi’nin Eğitmen Eğitimi İspanya’da Gerçekleştirildi

25.09.18

“Gençlerin Uzun Dönem İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Geliştirilmesi” adlı proje, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği başlığı altında hazırlandı. İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün ortağı olduğu projenin başvuran kurumu TÜRKONFED’dir. Proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır.

Projede genç işsizliğinin önlenmesi için gençlerin uzun süreli istihdam becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla gençlerin istihdam edilebilmek için ihtiyaç duyduğu beceriler belirlendi. Gençlerin bu becerileri edinmeleri için motivasyonlarını artırmak amacıyla iyi örnekler derlendi. Gençlere ilham verebilecek iyi örnekler derlendi ve video oluşturuldu. Elde edilen tüm verilerle Avrupa raporu oluşturuldu ve gençlerin iş hayatında ihtiyaç duydukları beceriler belirlendi. Bu beceriler göz önünde bulundurularak eğitim içerikleri geliştirildi.

Geliştirilen modül içerikleri temelinde İspanya Bilbao’da eğitmen eğitimi gerçekleştirildi. 10.09.2018-14.09.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim proje ortaklarından Media Creativa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Eğitime tüm ortakları temsilen gençlik eğitmenleri katılım sağladı. Eğitmenler geliştirilmiş eğitim içeriğini kullanabilmek için yöntem ve teknikler öğrendi. Metodolojilerin nasıl daha çok zenginleştirilip, çeşitlendirilebileceği üzerine fikirler geliştirildi. Yapılması ön görülen değişiklikler planlandı. Projenin ilerleyen süreçteki yol haritası çizildi.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için http://worthproject.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

parasal çözümler