AB-ASİSTAN PROJESİ E-ÖĞRENME PLATFORMU DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI

05.07.18

AB-Asistan, Bakıma İhtiyaç Duyan Bireylerin Profesyonel Kişisel Asistanları için Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesinde Mesleki Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi adlı proje, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği başlığı altında hazırlandı. İspanya Ulusal Ajansı tarafından fonlanan projenin başvuran kurumu PREDIF-IB’dir. Proje ortakları; Türkiye’den İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Romanya’dan H-Foundation, İtalya’dan Pragma Engineeringsrl, Litvanya’dan Asociacija “Iniciatyvutinklas” ve İspanya’dan Media Creativa 2020’dir.

Projeyle engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için bir araç olan kişisel bakım asistanlarının yeterliliklerinin tanımlanması, eğitim müfredatının ve metodolojisinin belirlenmesi, pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 10 adet modül geliştirildi. Bu modüller; İşlevsel Çeşitlilik, Bağımsız Yaşam Felsefesi, Kişisel Asistan, İletişim Becerileri, Özerklik Gelişimi, Organizasyon Becerileri, Diğer Kişisel Beceriler, Temel Bakımın ve Beslenmenin Sağlanması, Mobilizasyon, Yardımcı Araçlar ve Teknolojiler’dir. Geliştirilen modüller online eğitim platformuna (http://eu-assistant.pragmaeng.it/login/index.php) aktarıldı. Eğitim platformunun etkinliğinin ölçülmesi, MEB okullarında görevli olan ve bu alanda eğitim veren meslek lisesi öğretmenlerince yapıldı. Platformun tüm aşamaları detaylı bir şekilde test edildi ve öğretmenlerden geri bildirimler alındı.

Proje hakkında daha fazla bilgi için (http://www.euassistant.com) adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

parasal çözümler