WORTH PROJESİNİN ULUSLARARASI 4. TOPLANTISI İTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26.06.18

Gençlerin Uzun Dönem İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Geliştirilmesi adlı proje, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği başlığı altında hazırlandı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan projenin başvuranı TÜRKONFED, ortakları ise İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ve Genç Başarı Vakfı’dır. Projede yerel ortakların yanında İspanya’dan (Media Creativa), İtalya’dan (TDM 2000), Bulgaristan’dan (ITPIO) ve Yunanistan’dan (IED) ile iş birliği yapılmaktadır.

Projede genç işsizliğinin önlenmesi ve gençlerin uzun süreli istihdam becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu yönde geliştirilecek eğitim içeriği için gençlere ve işverenlere iki farklı anket uygulandı. Yapılan analizlere göre hem ülke raporları hem de Avrupa raporu oluşturuldu. Oluşturulan rapor sonuçlarına göre gençlerin istihdam edilebilmek için ihtiyaç duyduğu beceriler belirlendi. Ayrıca gençlerin bu becerileri edinme hususunda motivasyonlarını artırmak için iyi örnekler derlendi. Her ülkeden gençlere ilham verebilecek, iş hayatında kalıcılığı artırma becerisi üzerine konuşup ilham kaynağı olabilecek bir iyi örnek ele alınarak, ilham verici kişilerin yer aldığı ortak bir video hazırlandı. Oluşturulan Avrupa raporu sonucunda elde edilen veriler ışığında gençlerin iş hayatında ihtiyaç duydukları beceriler belirlendi. Ortaklar arasında iş birliği çerçevesinde modül içerikleri geliştirildi.

İtalya’nın Sardunya adası Cagliari ilinde, ortaklardan TDM 2000’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Ulusötesi toplantıda eğitim modüllerinin genel değerlendirmesi yapıldı. Yapılması ön görülen değişiklikler planlandı ve yol haritası çizildi.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için http://worthproject.org/ adresini ziyaret ediniz.

parasal çözümler