Welcome Projesinin Üçüncü Toplantısı Yunanistan’da Gerçekleştirildi

29.05.18

Erasmus+ Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek programı kapsamında desteklenen ve İstanbul Valiliğinin de ortağı olduğu 580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN numaralı ve WELCOME kısa isimli projenin uluslararası üçüncü toplantısı 29 Mayıs 2018 tarihinde Yunanistan’ın Kandiye şehrinde gerçekleştirildi. Dört faklı ülkenin (Almanya, Yunanistan, Avusturya, Türkiye) oluşturduğu konsorsiyum, WELCOME projesi ile inşaat sektöründe çalışan mültecilerin mesleki ve dil yeterliklerinin artırılması aracılığıyla toplumsal uyumlarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplantıda, inşaat sektöründen 5 meslek için geliştirilen “WELCOME ECVET Müfredat Önerileri” ve “WELCOME Metodoloji Rehberi” ürünlerinin yerelde ilgili paydaşlar tarafından değerlendirilmesi sürecine dair rapor sunuldu. İlgili rapor doğrultusunda ürünlerde yapılması gereken güncellemelere dair iş dağılımları kararlaştırıldı ve projenin bir sonraki aşaması olan lobi çalışmalarına dair planlama yapıldı.

parasal çözümler