AB-ASİSTAN PROJESİNİN SON ULUSÖTESİ TOPLANTI BÜKREŞ’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10.04.18

AB-Asistan: Bakıma İhtiyaç Duyan Bireylerin Profesyonel Kişisel Asistanları için Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesinde Mesleki Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi (EU-Assistant: Development of a VET Curricula for Personal Assistant Professional Profile Based on the European Framework of Qualifications) adlı proje, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği başlığı altında hazırlandı. İspanya’dan PREDIF-IB’nin başvuran olduğu proje İspanya Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaktadır. Türkiye’den İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Romanya’dan H-Foundation, İtalya’dan Pragma Engineering srl, Litvanya’dan Asociacija “Iniciatyvu tinklas” ve İspanya’dan MEDIA CREATIVA 2020 projenin ortakları arasındadır. Projede engelli bireylerin kişisel bakım asistanları için yeterliliklerin tanımlanması, onların yeterliliklerinin geliştirilmesi için eğitim müfredatının ve metodolojisinin belirlenmesi, pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin son ulusötesi toplantısı Romanya Bükreş’te tüm ortakların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda projenin tamamlanmış faaliyetleri gözden geçirilerek 2. ürünü olan online öğrenme platformunun detayları belirlendi. Ayrıca toplantıda tüm partner ülkelerde gerçekleştirilecek pilot eğitimin planlaması yapıldı.

 

parasal çözümler