WORTH Projesinin Uluslararası 3.Toplantısı Yunanistan’ın Selanik Şehrinde Gerçekleştirildi

14.02.18
Gençlerin Uzun Dönem İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Geliştirilmesi adlı proje, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği başlığı altında hazırlandı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan projenin başvuranı TÜRKONFED, ortakları ise İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ve Genç Başarı Vakfı’dır. Projede yerel ortakların yanında İspanya’dan (Media Creativa), İtalya’dan (TDM 2000), Bulgaristan’dan (ITPIO) ve Yunanistan’dan (IED) yabancı ortaklarla iş birliği yapılmaktadır. Projenin uluslararası üçüncü toplantısı IED’in ev sahipliğinde Yunanistan Selanik’te gerçekleştirildi.
Projede genç işsizliğinin önlenmesi ve gençlerin uzun süreli istihdam becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu yönde geliştirilecek eğitim içeriği için var olan becerilerini ölçmek için gençlere ve beklentilerini ölçmek için işverenlere olmak üzere iki farklı anket uygulandı. Yapılan analizlere göre hem ülke raporları hem de Avrupa oluşturuldu. Oluşturulan rapor sonuçlarına göre gençlerin istihdam edilebilmek için ihtiyaç duyduğu beceriler belirlendi. Ayrıca gençlerin bu becerileri edinme hususunda motivasyonlarını artırmak için iyi örnekler derlendi. Her ülkeden gençlere ilham verebilecek, iş hayatında kalıcılığı artırma becerisi üzerine konuşup ilham kaynağı olabilecek bir iyi örnek ele alınarak, ilham verici kişilerin yer aldığı ortak bir video hazırlandı. Bir sonraki aşamada gençlerin iş hayatında daha uzun süre kalma becerilerinin artırılacağı eğitim müfredatı geliştirilecektir.
Proje hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın http://worthproject.org/
parasal çözümler