Ulusal Ajans Teklif Çağrıları

17.01.18

Teklif Çağrıları

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında hareketlilik ve işbirliği faaliyetlerini içeren 2018 Erasmus + Teklif Çağrısı’nı yayınladı. 2018 yılında 200 milyon Avro artışla 2,7 Milyar Avro’ya ulaşan Erasmus+ bütçesiyle, Program katılımcısı ülkelerin gençler başta olmak üzere herkese yüksek kaliteli eğitim sağlanması, hızlı değişen toplumlara uyumlarını artırmak için gençlerin becerilerinin geliştirilmesi hedefleriyle işbirliklerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. Aşağıda Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2018 yılı son başvuru tarihleri verilmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

 1. Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır)
 2. Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)
  1. Ülke Merkezli Projeler
 1. Merkezi Projeler
  • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
   • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR,EN)
   • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)
  • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
   • Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)
   • Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TR,EN)
   • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
   • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
  • KA3 Politika Reformlarına Destek
   Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:

   • Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN)
   • Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN)
  • Jean Monnet (TR,EN)
  • Spor Destekleri
   • İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)
   • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)
   • Küçük İşbirliği Ortaklıkları

2014 – 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 2018 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:

Proje Türü Başvurulacak Yer Son Başvuru Tarihi Bilgi İçin
KA1 – BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 1 Şubat 2018 www.ua.gov.tr
26 Nisan 2018 www.ua.gov.tr
4 Ekim 2018 www.ua.gov.tr
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 1 Şubat 2018 www.ua.gov.tr
1 Şubat 2018 www.ua.gov.tr
1 Şubat 2018 www.ua.gov.tr
1 Şubat 2018 www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 15 Şubat 2018 Yürütme Ajansı
KA2 – STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)
Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 1 Şubat 2018 www.ua.gov.tr
26 Nisan 2018 www.ua.gov.tr
4 Ekim 2018 www.ua.gov.tr
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 21 Mart 2018 www.ua.gov.tr
21 Mart 2018 www.ua.gov.tr
21 Mart 2018 www.ua.gov.tr
21 Mart 2018 www.ua.gov.tr
Bilgi Ortaklıkları EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 28 Şubat 2018 Yürütme Ajansı
Sektörel Beceri Ortaklıkları EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 28 Şubat 2018 Yürütme Ajansı
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 8 Şubat 2018 Yürütme Ajansı
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 8 Mart 2018 Yürütme Ajansı
KA3 – POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK
Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları) TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 1 Şubat 2018 www.ua.gov.tr
26 Nisan 2018 www.ua.gov.tr
4 Ekim 2018 www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI Yürütme Ajansı
Teklif çağrısı yayınlanmadı Yürütme Ajansı
Teklif çağrısı yayınlanmadı Yürütme Ajansı
ÖZEL EYLEMLER
Jean Monnet (Özel Eylem) EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 22 Şubat 2018 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 5 Nisan 2018 Yürütme Ajansı

    2018 Yılına Ait Teklif Çağrısı ve Program Rehberi

parasal çözümler