WORTH Projesinin Açılış Toplantısı

26.05.17

 

Gençlerin Uzun Dönem İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Geliştirilmesi (WORTH-Youth Employment at the WORk Life Through Long-Term Employability Skills) adlı proje, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği başlığı altında hazırlanmıştır. TÜRKONFED’in başvuran İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün ve Genç Başarı Vakfı’nın ortak olduğu proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmıştır.

Projenin açılış toplantısı 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde TÜRKONFED’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış toplantısı projenin yerel ortaklarının yanısıra İspanya (Media Creativa), İtalya (TDM 2000), Bulgaristan (ITPIO) ve Yunanistan (IED) ‘dan ortakların katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca toplantıya Türkiye Ulusal Ajansını temsilen Oya Bumin ve Mehtap Can da katıldı.

Projede genç işsizliğinin önlenmesi ve gençlerin uzun süreli istihdam becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır ve bu yönde bir eğitim içeriği geliştirilecektir.

parasal çözümler