İstanbul Valiliği Cultour Projesi Pilot Uygulama Eğitimi

18.05.17

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Anahtar Aktivite 2 kapsamında 20151-FR01-KA202-015290 sözleşme numaralı “Turizm Mesleklerinde Kültürler Arası Yeterliklerin Kazandırılması, Tanınması ve Onaylanması Yoluyla, Turizm Sektöründe Yeterlilik Eksikliklerinin Üstesinden Gelinmesi ve Hareketliliklerin Teşvik Edilmesi” isimli proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olup, İstanbul Valiliği de projenin ana ortağıdır.

Proje kapsamında Mesleki Eğitim ve Öğretim Kredi Transfer Sistemi (ECVET) yöntem ve araçlarına uygun olarak turizm mesleğinde gerekli olan kültürler arası bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlayan ve geliştiren bir eğitim müfredatı tasarlanmış olup, bu müfredat doğrultusunda öğrenme içeriği hazırlanmıştır.

CULTOUR projemiz kapsamında 15 – 17 Mayıs 2017 tarihleri arasında turizm meslek lisesi öğretmenlerimizin katılımıyla 3 günlük etkileşimli bir pilot uygulama eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitim sürecinde katılımcılara CULTOUR projesinin fikri çıktılarından – CULTOUR Durum Raporu, CULTOUR Müfredatı, CULYOUR El Kitabı ve CULTOUR Araç Kutusu – tanıtılmış ve eğitimci katılımcılarımızdan ürünlerin güncellenmesi adına geri bildirim alınmıştır.

Projemizin Uluslararası Final Konferansı 4 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

parasal çözümler