EU-Assistant Projesi İkinci Toplantısı

13.05.17

AB-Asistan: Bakıma İhtiyaç Duyan Bireylerin Profesyonel Kişisel Asistanları için Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesinde Mesleki Eğitim Müfredatının Geliştirilmesi (EU-Assistant: Development of a VET curricula for Personal Assistant professional profile based on the European Framework of Qualifications) adlı proje, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği başlığı altında hazırlanmıştır. İspanya’dan PREDIF-IB’nin başvuran Türkiye’den İstanbul Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Romanya’dan H-Foundation, İtalya’dan Pragma Engineering srl, Litvanya’dan Asociacija “Iniciatyvu tinklas” ve İspanya’dan MEDIA CREATIVA 2020’ nın ortak olduğu proje İspanya Ulusal Ajansı tarafından fonlanmıştır.

Engelli bireylerin kişisel bakım asistanları için yeterliliklerin tanımlanması, eğitim müfredatının ve metodolojisinin belirlenmesi, pilot uygulamanın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin ikinci toplantısı 10-11 Mayıs 2017 tarihinde Litvanya’nın Vilnius şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda projenin ilerlemesi ve gelinen aşama değerlendirildi. Hazırlanmış olan proje websitesi gözden geçirildi (http://www.euassistant.com) Eğitim müfredatı için taslak belirlendi ve ortaklar arası görev dağılımı yapıldı.

parasal çözümler