Mülteciler İçin Yetenek Bankası: RefuSkills Projesinin 3. Toplantısı

02.05.17

Valiliğimizce Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklıklar Anahtar Aktivite 2 kapsamında yürütmekte olduğumuz RefuSkills (Mülteci Eğitimi ve İstihdamı için Yeterlilik Değerlendirmeleri: ECVET ve Yetenek Bankası ile Hızlı Yol) isimli projenin üçüncü uluslar arası toplantısı 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde “Instituto De Soldadura E Qualidade” kurumunun ev sahipliğinde Portekiz’in Lizbon kentinde yapılmıştır.

Mültecilerin yeterlilik ve becerilerinin online platform üzerinde dokümantasyonu yapılarak bir yetenek bankasının oluşturulmasını hedefleyen projenin Lizbon’da gerçekleştirilen toplantısında, proje ortaklarınca önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek faaliyetlerin planları anlatılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

RefuSkills projesi Türkiye, Norveç, Portekiz, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, İtalya ve Belçika’dan toplamda 14 kurumun eşgüdümünde yürütülmekte olup, mültecilerin istihdamının arttırılmasını hedeflemektedir.

parasal çözümler