“The Quality Mark In Youth Work” Projesinin Yunanistan Trikala şehrinde ’Gençlik Çalışanlarının Organizasyon Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi

10.04.17

İstanbul Valiliğinin ortağı olduğu Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Anahtar Aktivite 1 kapsamındaki The Quality Mark In Youth Work (Gençlik Çalışmasında Kalite Markası) isimli proje kapsamında Yunanistan Trikala’da AKETH’in ev sahipliğinde 01-08 Nisan tarihleri arasında ‘’Gençlik Çalışanlarının Organizasyon Becerlerinin Geliştirilmesi’’ adlı eğitim kursu düzenlenmiştir. Bahsi geçen kursa Müdürlüğümüz adına Uğur ÖZTÜRK ve Oğuzhan ERDEMİR katılmıştır.

parasal çözümler