WELCOME Projesi Hibe Almaya Hak Kazandı

17.01.17

Erasmus+ Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek Programı kapsamında Almanya’dan başvurusu yapılan ve Türkiye’den İstanbul Valiliğinin ortağı olduğu “Mülteci Eğitimi İçin İş yeri ile Zenginleştirilmiş Dil Kursu” (Workplace Enriched Language Course for Migrant Education) isimli projemiz Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanmıştır.
580326-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN numaralı ve WELCOME kısa isimli projemiz 31.12.2017 – 30.12.2018 tarihleri arasında Almanya, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye’den oluşan konsorsiyum tarafından yürütülecektir.
Proje ile inşaat sektöründe çalışan mültecilerin mesleki ve dil yeterlikleri arttırılarak toplumsal uyumlarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında geliştirilmesi hedeflenen temel çıktılar ise şu şekilde olacaktır:
• WELCOME deneyim değişimi üzerine raporlama: Yeni gelen göçmenler için dil projeleri ve mesleki eğitim dokümanı
• WELCOME çalıştayı ve uygulama transferi
• İnşaat sektöründe zenginleştirilmiş mesleki dil eğitiminin uygulanması için mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları ile paydaşlarına yönelik WELCOME paketinde bir araya getirilmiş metodoloji rehberi ve WELCOME ECVET müfredatı tavsiyeleri
• Göçmenlerden ve dil eğitimlerinden sorumlu kamu otoriteleri için WELCOME politika tavsiyeleri
Ayrıca projenin yerel düzeyde de etkin bir şekilde yürütülmesi ve ilgili paydaşlara ulaşabilmesi amacıyla, proje hedef kitlesi olan mülteci ve göçmenlere yönelik çalışmalardan sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilgili sivil toplum kuruluşları ve mesleki eğitim ve dil eğitimi sağlayıcıları ile iş birliği yapılacaktır.

parasal çözümler