Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile Sosyal Projeler Hakkında Toplantı

14.06.16

1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuş olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile 10 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen toplantıda ortak olarak yürütülebilecek projeler konusunda fikir alışverişi yapılmış olup görüşmenin ayrıntılı içeriği aşağıda belirtilmiştir.

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan KEDV ile İstanbul Valiliği İSEM olarak, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar hakkında görüşüldü. Bu konuda Brezilya konsolosluğu ile ortak bir çalışmanın planları yapıldı.

Kadınların afete hazırlığı ve kadın potansiyelinin afet öncesi, anı ve sonrasında değerlendirilmesi üzerine projelendirilme çalışmaları yapıldı.

Suriyeli Mülteciler için Kadın ve Çocuk Merkezleri kurulma ve bu merkezlerde yapılacak faaliyetler planlandı.

Lale Vakfı ile ortak potansiyel projeler tartışıldı.

İstanbul Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nda gerçekleşen proje toplantısına Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetici Müdürü Sayın Şengül AKÇAR, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü proje yazım ekipleri Yücel TÜZÜN, ve Özlem BENLİGİL katılmışlardır.

parasal çözümler